Giften

De belastingdienst heeft Stichting Oog voor Breda erkend als stichting waarvan de giften aftrekbaar zijn voor de belastingen (ANBI-status onder fiscaal nummer 815395462).

Het streven is om alle binnenkomende gelden te besteden aan de genoemde doelen, zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Dit kunt u ook terugzien op de jaarafrekening.

Giften kunnen worden overgemaakt op gironummer:
NL 11 INGB 000 32 900 62  t.n.v. Stichting Oog voor Breda

Meer geven zonder extra geld

Je kunt meer geven aan een goed doel, zonder meer uit te geven. De belastingdienst maakt ons dit mogelijk.

Sinds 1 januari 2015 kunnen alle giften (zonder onder- en bovengrens) fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt alleen voor een ANBI-stichting, zoals Oog voor Breda is. Voorwaarde is dat een schenkingsovereenkomst ondertekend wordt. Dat is niet moeilijk. Het is een kwestie van een formulier invullen met een bedrag dat u per maand of per jaar in de komende 5 jaar aan ons wilt geven. Hieronder vindt u een link naar het model dat u kunt uitprinten en invullen. Stuur het formulier in 2-voud met uw gegevens en ondertekend naar ons toe; wij vullen de rest voor u in. U ontvangt dan voor uw administratie een meegetekend formulier retour. Uiteraard dient u dit document goed te bewaren, want de belastingdienst kan een kopie opvragen.

Download het schenkingsformulier