Beleidsplan 2024

BELEIDSPLAN STICHTING OOG VOOR BREDA VOOR 2024

Doelen en plannen voor 2024
Stichting Oog voor Breda ondersteunt het missionair, diaconaal en pastoraal werk binnen Bijbelgetrouwe gemeenten in Breda.
In de praktijk betekent dit dat de Mattheüskerk in Breda Noord ondersteund wordt. Door de steun van onze stichting kan er o.a.

– bijbelstudie gegeven worden aan vluchtelingen op het asielzoekerscentrum in Gilze
– meegewerkt worden aan de Alpha-cursus in Breda
– online bijbelstudie gegeven worden aan asielzoekers en statushouders
– maandelijks Buurtkerk georganiseerd worden voor, de naam zegt het al, buurtbewoners van het kerkgebouw
– bijbelstudie gehouden worden met de bewoners van een verpleeghuis in de wijk van het kerkgebouw

Deze activiteiten worden door buurtpastor Corline Schouten, kerkelijk werker Bas Keijzer en vrijwilliger Kees Paans uitgevoerd, samen met vrijwilligers van binnen en buiten de Mattheüskerk.

Het streefbedrag voor 2024 is om deze activiteiten met € 13.000 te ondersteunen. Dit bedrag wordt bijeengebracht door de achterban van de stichting.

De stichting informeert de achterban en mogelijke donateurs tweemaal per jaar via een nieuwsbrief, waarin de drie werkers hun ervaringen in het werk delen. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarbij de penningmeester ook financieel verslag doet van de inkomsten en uitgaven van de stichting.