Doelen

Ondersteuning
Zoals de naam al zegt richt de Stichting zich op Breda en omgeving. Zij wil Woord en daad in die omgeving combineren. De boodschap van het evangelie van Jezus Christus dient hand in hand te gaan met concrete hulp. In beide taken willen wij anderen (met name kerken) ondersteunen.

De doelen van de Stichting zijn als volgt samen te vatten:

  1. Het steunen van bijbelgetrouwe kerken in Breda en omgeving.
  2. Het verlenen van diaconale hulp waar dit in de omgeving dringend nodig mocht zijn.
  3. Het stimuleren en steunen van evangelisatiewerk ter plaatse.

Missionair werk
Een belangrijke mijlpaal werd eind 2006 bereikt. Mede dankzij de Stichting en onze donateurs kon per 1 januari 2007 een maatschappelijk / missionair werker in Breda-Noord worden benoemd, Joost Slagboom. Per september 2018 ging hij met pensioen. Hij is opgevolgd door vier parttime werkers: Bas Keijzer, Lenard en Corline Schouten en Rika Meyers (zie hieronder). Samen zijn zij 4 dagen per week in Breda actief onder verantwoordelijkheid van de Christelijke Gereformeerde Mattheüskerk te Breda. Onze Stichting financiert een groot deel van de projectkosten. Onze bijdrage bedraagt momenteel € 22.000 per jaar.

Hieronder stellen de werkers in de Mattheüskerk zich aan u voor

Bas Keijzer: missionair kerkelijk werker

Wie ben ik?

Ik ben Bas Keijzer, getrouwd met Susanne. We hebben drie kinderen. Elise woont op zichzelf in Ridderkerk; René en Bart verhuizen met ons mee naar Breda.

Mijn drive is – daarin sterk gesteund door Susanne – om mensen te helpen met geloofs- en levensvragen; om richting te geven aan de hand van de Bijbel. De Bijbel heeft voor veel mensen afgedaan; of wordt op zijn best beschouwd als een interessant boek uit de oudheid. Maar ik geloof vast dat de Bijbel alle antwoorden geeft die nodig zijn; niet alleen voor kerkmensen, maar God heeft een actuele boodschap voor iedereen.

Naast mijn werk als privacycoach bij enkele zorginstellingen, doe ik pastoraal werk bij Stichting Ontmoeting in Rotterdam en volg ik de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Wat ga je in Breda doen?

Ik weet me door God geroepen om in Zijn Koninkrijk te werken. Die roeping werd concreet toen ik voor de vacature in Breda solliciteerde en na diepgaande gesprekken een benoeming kreeg. De visie van de gemeente spreekt mij aan: “vermenigvuldigen door te bewaren”. De invulling hiervan doen we als missionair team in goed samenspel met elkaar. Mijn taken liggen vooral bij het pastoraat en geloofsopbouw binnen de gemeente en de directe schil erom heen; Lenard en Corline richten zich meer op de missionaire activiteiten; en Rika op het vluchtelingenwerk.

Lenard en Corline Schouten: missionair pioniers in de wijk van de Mattheüskerk

Wie zijn wij?

Wij zijn Lenard en Corline Schouten. We kregen twee jongens: Jonathan en Ezra. Samen wonen we met veel plezier in de wijk Wisselaar, dichtbij de kerk. Lenard werkt een paar dagen per week als IT-consultant. Corline is gestopt bij het Leger des Heils om voor de kinderen te zorgen en buurtpastoraat in de wijk te kunnen doen. In 2007 kwamen we elkaar voor het eerst tegen en kregen we samen het verlangen om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Via een stage voor onze opleiding HBO-theologie (inmiddels afgerond) kwamen we in aanraking met de Mattheüskerk. We raakten betrokken bij de missie voor de wijk en besloten in 2015 hier naar toe te verhuizen. Met de benoeming tot missionair pioniers is voor ons een verlangen vervuld. In Lucas 19 staat:`Want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden, dat verloren was`. Zo’n tekst doet een geweldig appel op ons. Tegelijk mogen we weten dat Hij met ons mee gaat. Jezus zei bij zijn afscheid: `Ga dan heen`. En dat kan want Hij zei: `Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld`.

Vanuit het vertrouwen dat God Zelf aan het werk is in deze wereld, willen we graag dienstbaar zijn op de grens van de kerk en de wijk. Om stukjes van Gods Koninkrijk te mogen ontdekken  en op te laten lichten. Om een verbindend schakeltje te mogen zijn. En ook om helend bezig te zijn en mensen tot hun recht te laten komen. Zowel in dienst van de Mattheüskerk als in het diaconale werk voor Stichting Hart voor Breda-Noord. Onze deeltaken zijn met name: de internationale diensten, het missionair werk in de wijk en het diaconaat via voornoemde stichting. Samen hebben we op deze manier een dag per week werk voor de kerk en een dag voor diaconale taken.

RIka Meyers: missionair pastoraal werk

 Wie ben ik?

Ik ben Rika Meyers (1952), geboren te Gent (België) en opgegroeid in een traditioneel rooms-katholiek gezin. In Vlaanderen heb ik een zoon en een dochter;  met de vijf kleinkinderen er bij geeft dat veel vreugde. Op jonge leeftijd weduwe geworden, emigreerde ik in 1991 met mijn gezin naar Zuid-Afrika. Daar kwam ik tot geloof. Na terugkomst kwam ik via GKv Gent vanaf 2000 in contact met anderstaligen, vaak asielzoekers. Toen ik merkte dat ik te weinig kennis had voor geloofsoverdracht begon ik aan de studie godsdienst-pastoraal werk in Zwolle. Na deze studie kwam ik in Gent als parttimer in dienst voor gemeentepastoraat. Mijn hart lag vooral bij de anderstaligen. Vanaf 2008 verschoof mijn werkgebied geleidelijk naar de Morgensterkerk in Den Haag-Zuid/Rijswijk. Hier kon ik tot voorjaar 2018 inhoud geven aan mijn passie: werken met vluchtelingen. Ik gaf individueel Bijbelonderricht, catechese op maat en Bijbelstudie aan een heel gemengde groep qua taal en afkomst.

Wat doe ik vanaf 1 augustus 2018?

Als betaald vrijwilliger voor het werken onder vluchtelingen ben ik nu verbonden aan de Mattheüskerk. Hier worden maandelijks internationale diensten gehouden. Rondom deze diensten heb ik samen met een team een taak in de opvang en begeleiding van de bezoekers. De bezoekers komen vooral uit AZC Gilze, waar ik wekelijks op bezoek ga. Ik voel me helemaal thuis bij het werk en de missie van de Mattheüskerk. Ik geniet van de internationale contacten in samenwerking met een missionair team dat mijn passie en enthousiasme deelt.