Doelen

Ondersteuning
Zoals de naam al zegt richt de Stichting zich op Breda en omgeving. Zij wil Woord en daad in die omgeving combineren. De boodschap van het evangelie van Jezus Christus dient hand in hand te gaan met concrete hulp. In beide taken willen wij anderen (met name kerken) ondersteunen.

De doelen van de Stichting zijn als volgt samen te vatten:

  1. Het steunen van bijbelgetrouwe kerken in Breda en omgeving.
  2. Het verlenen van diaconale hulp waar dit in de omgeving dringend nodig mocht zijn.
  3. Het stimuleren en steunen van evangelisatiewerk ter plaatse.

Missionair werk
Een belangrijke mijlpaal werd eind 2006 bereikt. Mede dankzij de Stichting en onze donateurs kon per 1 januari 2007 een maatschappelijk / missionair werker in Breda-Noord worden benoemd, Joost Slagboom. Per september 2018 ging hij met pensioen. Hij is opgevolgd door diverse parttime werkers. Op dit moment zijn dat: Bas Keijzer, Corline Schouten en Kees Paans (de laatste als betaald vrijwilliger in het AZC Gilze). Samen zijn zij ruim 4 dagen per week in Breda actief onder verantwoordelijkheid van de Christelijke Gereformeerde Mattheüskerk te Breda. Onze Stichting financiert een groot deel van de projectkosten. Onze bijdrage bedraagt momenteel € 18.000 per jaar.