Welkom op de website van Stichting Oog voor Breda

Introductie

Wat fijn dat je deze website bezoekt. Graag informeren we je op deze site over het werk van Stichting Oog voor Breda.

Als Stichting willen we tot (financiële) steun zijn van bijbelgetrouwe kerken in Breda. We steunen het prachtige werk binnen en rond de Mattheüskerk in Breda. Op deze site informeren we jou daar graag over.

Voor wie het interessant vindt is er een stukje geschiedenis te lezen van de Stichting.
Daarnaast kun je hier onze laatste nieuwsbrieven lezen.

Kijk gerust rond en mocht je geïnteresseerd zijn, neem gerust contact op of geef een gift.

 

Oprichting en bestuur

Stichting Oog voor Breda is opgericht op 12 januari 2005.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  •  Dorothé van Loon, voorzitter
  •  Daniëlle Dorland, secretaris
  •  Christiaan Heuts, penningmeester
  •  Anne Janssens


ANBI status

Stichting Oog voor Breda heeft een ANBI status met fiscaal nummer 815395462

 

Geschiedenis Stichting Oog voor Breda

In 1999 stond in een volkswijk van Breda-Noord het RK-kerkgebouw De
Menswording te koop. De christelijke gereformeerde kerk in Breda-Zuid had
hiervoor grote interesse: zij wilde op missionaire manier gemeente zijn, maar
dat lukte niet goed met een klein gebouw op een locatie in een welvarend deel
van de stad.

Deze nieuwe locatie bood onder een nieuwe naam (Mattheüskerk) veel
kansen om in een buurt met veel problemen mensen echt van dienst te zijn.
Maar om daar invulling aan te geven waren – naast veel elan – mensen en
middelen nodig die de Mattheüskerk zelf niet had. Bovendien moest de kerk
eerst nog fors verbouwd worden om multifunctioneel te zijn. Pas dan was
laagdrempelig buurtwerk mogelijk.

Kortom, er was een professionele kracht en vooral geld nodig. Vandaar dat in
2004 het idee groeide om een fondsenwervende stichting op te richten. Dat
gebeurde formeel op 12 januari 2005. Oprichters waren drie mensen die een
binding hadden met de Mattheüskerk: Jaap van der Bent, Barend Fioole en
Steven Kaimondo.

Het bestuur ging geld werven via gerichte brieven. Het grote belang van nieuw
missionair-/diaconaal werk van de Mattheüskerk werd daarbij onderstreept.
Het aantrekken van een parttime missionair werker werd werkelijkheid in 2007:
toen ging – na een lang traject van voorbereiding en missionaire plannen –
Joost Slagboom (theoloog en sociaal werker) aan de slag. Met veel zegen: na
een aantal jaren mocht de gemeente sterk groeien. In 2017 werd hij
opgevolgd door pioniersechtpaar Lenard en Corline Schouten en Bas Keijzer,
allen parttimers. Enkele jaren daarvoor had ook het vluchtelingenwerk een
prominente plek gekregen in de Mattheüskerk, waarbij Rika Meyers en Kees
Paans gaandeweg een belangrijke rol gingen spelen. Veel vluchtelingen
mochten gedoopt worden.

Intussen was in 2010 het kerkgebouw grondig verbouwd. Er kwam toen een
nieuwe keuken, extra vergaderruimte en een grote multifunctionele zaal. Bij
elkaar kostte dat meer dan € 180.000. Ook hieraan kon de stichting financieel
bijdragen en toezeggingen doen voor de langere termijn.
Uiteraard lukte dat alleen doordat veel mensen en instanties binnen en buiten
Breda het belang inzagen van de prachtige rol die de Mattheüskerk ging
vervullen in een wijk met veel geestelijke en sociale nood.

Contactgegevens

Anna van Lotharingen-
toren 6
4811 BL BREDA

Tel: (06) 38343602
E-mail: oogvoorbreda@gmail.com

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in!